Cameratoezicht is het houden van toezicht op een gebouw, gebied of (groepen) mensen met behulp van bewakingscamera's. Het doel van cameratoezicht op openbare plaatsen is het terugdringen van overlast en criminaliteit en het vergroten van veiligheidsgevoelens. Camera's worden ook in veel gebouwen en op niet openbare plaatsen ingezet  Het doel is dan niet de handhaving van de openbare orde, maar bewaking en beveiliging. De Engelse term voor cameratoezicht en camerabewaking is Closed Circuit Television (CCTV).

In navolging van de gemeente Ede die er in 1997 mee begon, zetten veel Nederlandse gemeenten cameratoezicht in de openbare ruimte in. Zij gebruiken het als instrument om de openbare orde te handhaven en criminaliteit en overlast tegen te gaan. Camerabeelden kunnen zowel live als achteraf worden gebruikt: bij live toezicht worden de beelden, meestal tijdens risico uren, bekeken door gemeentelijk personeel, politiemensen en/of particuliere beveiligers. Daarnaast kunnen opgenomen beelden achteraf door de politie worden gebruikt als bewijsmateriaal. Live toezicht werkt, zo is althans de verwachting van voorstanders, preventief en opsporing achteraf werkt repressief.

In de Gemeentewet (artikel 151-c) is geregeld dat de gemeenteraad de burgemeester bij verordening de bevoegdheid geeft om op nauwkeurig aangeduide plaatsen cameratoezicht in te stellen. De politie is operationeel regisseur. Gemeenten kunnen de kwaliteit van camerasystemen en toezichtcentrales vergroten door deze te laten certificeren door een certificerende instelling.

Het is mogelijk om onze videosystemen te laten streamen naar de meldkamer.
Zo kunnen zij direct zien wat er aan de hand is, en direct schakelen.
Hier zijn diverse mogelijkheden, die wij graag met u bespreken.

Wij hebben voor bijna iedere situatie een oplossing en mogelijkheden.
Vraag onze vertegenwoordiger om een afspraak met u te maken.
Flier Security, een naam in de beveiligingswereld met no nonsens.
Camera Bewaking
..................................................................................................................................................................................................................Mag ik als ondernemer beelden online zetten?

Op websites zoals opsporing verzocht, boevenvangen.nl en depolitiezoekt.nl worden dagelijks nieuwe beelden van verdachten getoond. Mag je als ondernemer je camerabeelden online zetten?

Er gelden twee belangrijke eisen
Ja. Nederlanders kunnen zonder risico op ver-volging of beboeting beelden van overvallers en andere criminelen op internet zetten. De Tweede Kamer heeft in november  een motie van de PVV daarover aangenomen.  Staatssecretaris Teeven heeft aan de hand van deze motie een voorstel uitgewerkt. Particulieren mogen de beelden verspreiden, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet eerst aangifte worden gedaan bij politie. Zo wordt misbruik uitgesloten. Willekeurige verspreiding van beeldmateriaal kan mensen ten onrechte in verband brengen met strafbare feiten of het opsporingsbelang doorkruisen. Justitie/politie hebben de regie en moeten expliciet toestemming geven voor de publicatie. Het verlenen van toestemming gaat tegenwoordig veel sneller.
Ten tweede mogen de beelden in beginsel alleen via internet of onder het personeel van het getroffen bedrijf worden verspreid. Gecertificeerde beveiligingsbedrijven mogen de beelden van criminelen ook tonen op bijvoorbeeld beeld-schermen van een winkelcentrum.

Publicatiewaarde versus privacywaarde
Uiteindelijk maken politie en justitie een afweging tussen de publicatiewaarde van beelden en  de privacy van iemand. Beelden van de buurvrouw in bikini in de achtertuin hebben een grote privacywaarde voor de buurvrouw, en weinig publicatiewaarde, dus die mogen niet gepubli-ceerd. Beelden van een inbreker hebben enige privacywaarde en meer publicatiewaarde en zullen daardoor wel gepubliceerd mogen worden.

Vraag advies
Stel uw vraag aan Paul Hulshof van DSP-groep. U kunt hem bellen op 06 - 2486 1760 of mailen op phulshof@dsp-groep.nl.
Kenteken Registratie Systemen van Panasonic en Hikvision.
Voor High End en Midden oplossingen.

NV200 / NV300 Recorder
ND400 Recorder